'Soi' nguồn tiền để trả công nợ của Xây dựng Hòa Bình

'Soi' nguồn tiền để trả công nợ của Xây dựng Hòa Bình

Doanh nghiệp 16/03/2023, 14:13

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa bị loạt nhà thầu phụ ngừng thi công vì chưa thanh toán công nợ. Vậy 'ông lớn' xây dựng này có nguồn tiền ra sao để trả nợ?