Tin bất động sản nổi bật trong tuần: TP HCM kiểm tra hoạt động 61 sàn giao dịch bất động sản

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: TP HCM kiểm tra hoạt động 61 sàn giao dịch bất động sản

Bất động sản 29/10/2022, 07:20

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: TP HCM kiểm tra hoạt động 61 sàn giao dịch bất động sản; UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý 48 dự án vi phạm...