Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ

Bất động sản 17/07/2022, 06:51

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Dự án Aurora Residences bị xử phạt 500 triệu đồng, Hà Nội yêu cầu thanh tra các trường hợp vi phạm quy hoạch...