Ngân hàng Đông Á cần đổi mới thái độ chăm sóc khách hàng để định vị lại hình ảnh

Ngân hàng Đông Á cần đổi mới thái độ chăm sóc khách hàng để định vị lại hình ảnh

Tài chính - Ngân hàng 14/12/2022, 07:52

Đại diện truyền thông Ngân hàng Đông Á cho biết hơn 3 tháng khách hàng chưa lấy lại được tiền đã chuyển nhầm vì theo quy định Ngân hàng Nhà nước phải có yêu cầu từ người nhận chuyển nhầm. Tuy nhiên, thái độ khó chịu với khách hàng mới là điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngân hàng này.