Let’s Card - Bùng nổ ưu đãi từ thẻ doanh nghiệp BIDV

Let’s Card - Bùng nổ ưu đãi từ thẻ doanh nghiệp BIDV

Tài chính - Ngân hàng 23/05/2023, 11:57

Bộ đôi sản phẩm Thẻ tín dụng doanh nghiệp BIDV Visa Business và Thẻ ghi nợ doanh nghiệp BIDV MasterCard Business đã trở thành những sản phẩm thanh toán hiện đại...