Bất động sản Seaholdings: Lợi nhuận “bốc hơi” 94,3%, tài sản giảm 9,8% trong 2021

Bất động sản Seaholdings: Lợi nhuận “bốc hơi” 94,3%, tài sản giảm 9,8% trong 2021

Bất động sản 29/12/2022, 21:02

Dù là chủ đầu tư nhiều dự án nổi bật nhưng Công ty CP Bất động sản Seaholdings lại có năm 2021 đi lùi khi lợi nhuận “bốc hơi” 94,3%, tổng tài sản giảm 9,8%.