Người dùng thẻ tín dụng chú ý: Lãi suất bắt đầu tăng mạnh

Người dùng thẻ tín dụng chú ý: Lãi suất bắt đầu tăng mạnh

Tài chính - Ngân hàng 22/11/2022, 10:03

Nhiều ngân hàng đã thông báo về việc thay đổi lãi suất thẻ tín dụng trong thời gian gần đây.