VNDirect: Hòa Phát có thể lỗ tiếp quý 1/2023

VNDirect: Hòa Phát có thể lỗ tiếp quý 1/2023

Doanh nghiệp 08/03/2023, 08:10

Trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng cao, sức cầu yếu và 3/4 lò cao của Hòa Phát vẫn đang ngừng hoạt động, VNDirect cho rằng lợi nhuận ròng của Hòa Phát...