Tổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt gần 765 nghìn tỷ đồng

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt gần 765 nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp 15/08/2022, 14:34

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7/2022, thị trường bảo hiểm có tổng tài sản ước đạt 764.978 tỷ đồng (tăng 21,35% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 110.601 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 654.377 tỷ đồng.