Đà Nẵng có rơi vào khủng hoảng thừa khách sạn 4 – 5 sao?

Đà Nẵng có rơi vào khủng hoảng thừa khách sạn 4 – 5 sao?

Doanh nghiệp 29/07/2022, 17:00

Theo CBRE Việt Nam, trong giai đoạn 2022 – 2024, các đơn vị quản lý khách sạn 4 – 5 sao tiếp tục có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Đà Nẵng...