Nhập khẩu ô tô tháng 3/2024: Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt về Việt Nam

Nhập khẩu ô tô tháng 3/2024: Ô tô giá rẻ từ Indonesia ồ ạt về Việt Nam

Xe và Công nghệ 12/04/2024, 06:42

Ô tô giá rẻ từ Indonesia tiếp tục tràn vào Việt Nam với số lượng và giá trị cao hơn của tổng cộng cả 2 tháng đầu năm 2024. Nguồn cung có đủ...