Đất Xanh mong muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu trên thị trường quốc tế

Đất Xanh mong muốn phát hành 300 triệu USD trái phiếu trên thị trường quốc tế

Doanh nghiệp 29/05/2022, 18:21

HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã trình cổ đông về việc phát hành trái phiếu trị giá 300 triệu USD ra thị trường quốc tế.