Topic : Thiên Tân

Thiên Tân một lần nữa thoái vốn tại DIC Corp

Thiên Tân một lần nữa thoái vốn tại DIC Corp

Chứng khoán 26/06/2022, 11:12

Thời gian gần đây, CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã hoàn tất giao dịch bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng...