Những thủ tục về đất đai, nhà ở thay đổi từ tháng 01/2023

Những thủ tục về đất đai, nhà ở thay đổi từ tháng 01/2023

Bất động sản 30/01/2023, 14:32

Thủ tục về đất đai nhà ở khi bỏ sổ hộ khẩu giấy sẽ thay đổi thế nào khi Nghị định 104 2022 NĐ-CP được ban hành và sửa đổi các quy định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy?