Giảm 2% thuế VAT: Cơ hội thúc đẩy tiêu dùng trong nước

Giảm 2% thuế VAT: Cơ hội thúc đẩy tiêu dùng trong nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/05/2023, 08:01

Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Công Thương cho biết, khi thuế VAT giảm, sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước, từ đó tăng tổng mức...