Các nhà đầu tư chuyên nghiệp: 'Tiền mặt là vua trong năm 2023!'

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp: 'Tiền mặt là vua trong năm 2023!'

Tài chính - Ngân hàng 06/03/2023, 22:21

Việc tiền mặt có sức hấp dẫn lớn như vậy thể hiện rất nhiều điều về bối cảnh kinh tế và tài chính bất ổn.