Thống đốc: Các ngân hàng phải rất lưu ý về vấn đề cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau

Thống đốc: Các ngân hàng phải rất lưu ý về vấn đề cấp tín dụng cho doanh nghiệp sân sau

Tài chính - Ngân hàng 08/02/2023, 17:43

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, tập đoàn, dự án sân sau sẽ rất rủi ro cho các ngân hàng.