Tăng trưởng tín dụng năm 2023 tại các nhà băng biến động ra sao?

Tăng trưởng tín dụng năm 2023 tại các nhà băng biến động ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 24/04/2023, 09:30

Năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tương đối thận trọng so với kết quả đạt được năm 2022 trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng...