Tổng Giám đốc Vietcombank: Nhiều doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản chủ yếu dựa vào vốn phát hành trái phiếu

Tổng Giám đốc Vietcombank: Nhiều doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản chủ yếu dựa vào vốn phát hành trái phiếu

Tài chính - Ngân hàng 17/02/2023, 12:29

Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, ngoài nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và vốn huy động từ người mua, đối với nhu cầu vốn còn lại, các doanh nghiệp phát triển...