Tổng số tiền kiến nghị xử lý sau thanh tra thuế khoảng 60.000 tỷ đồng

Tổng số tiền kiến nghị xử lý sau thanh tra thuế khoảng 60.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp 17/12/2022, 09:01

Tổng cục Thuế cho biết, năm 2022, cơ quan Thuế đã thực hiện được 64.289 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021;...