Nghị định 08: Tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Nghị định 08: Tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Tài chính - Ngân hàng 30/03/2023, 15:15

Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 5/3/2023 với mục tiêu vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa hướng tới lộ trình xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp...