Trung Nam Group đề xuất tham gia quy hoạch khu vực sân bay Thành Sơn hơn 4.000ha tại Ninh Thuận

Trung Nam Group đề xuất tham gia quy hoạch khu vực sân bay Thành Sơn hơn 4.000ha tại Ninh Thuận

Bất động sản 20/10/2022, 06:45

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận vừa có Thông báo gửi đến Trung Nam Group về việc tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn.