Nơi khó mua nhà nhất thế giới: Giá cao gấp 40 lần thu nhập bình quân hàng năm, tiết kiệm vài thập kỷ cũng chưa...

Nơi khó mua nhà nhất thế giới: Giá cao gấp 40 lần thu nhập bình quân hàng năm, tiết kiệm vài thập kỷ cũng chưa...

Bất động sản 28/12/2022, 21:06

Người mua nhà đang đặt câu hỏi liệu tất cả có xứng đáng đối với một quốc gia tỷ dân?