Danh sách, địa chỉ 20 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Nội

Danh sách, địa chỉ 20 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Nội

Tin nóng 13/01/2023, 09:08

Tại Hà Nội hiện còn 20 trung tâm đăng kiểm với 39 dây chuyền kiểm định vẫn đang hoạt động. 11 trung tâm đang bị đóng cửa.