Topic : TTG Holdings

Nghệ An: Dự án Athena Monopoly chưa đủ điều kiện mở bán và “hình bóng” TTG Holdings

Nghệ An: Dự án Athena Monopoly chưa đủ điều kiện mở bán và “hình bóng” TTG Holdings

Bất động sản 27/08/2022, 19:48

Dự án Athena Monopoly chưa đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trong khi đó, CTCP Đầu tư Địa ốc Trống Đồng và CTCP Him Lam Nghệ An...