Những ngân hàng nào có tỷ lệ nợ xấu cao nhất năm 2022?

Những ngân hàng nào có tỷ lệ nợ xấu cao nhất năm 2022?

Tài chính - Ngân hàng 16/02/2023, 06:41

Theo thống kê tại báo cáo tài chính quý 4/2022 của 27 ngân hàng, tính đến ngày 31/12/ 2022, tỷ lệ nợ xấu trung bình của ngành ngân hàng tăng 0,23 điểm % so với năm trước, lên 1,6%. Theo đó, Ngân hàng NCB, Vietbank, ABBank, Ngân hàng Bản Việt, PG Bank… có tỷ lệ nợ xấu cao nhất hệ thống.