Việt Nam cần xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường

Việt Nam cần xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường

Tài chính - Ngân hàng 19/05/2023, 14:35

Ông Darryl Dong, Cán bộ Quốc gia Cấp cao, Tổ chức Tài chinh Quốc tế IFC cho rằng, bàn tới thị trường mua bán nợ là không chỉ bàn tới một thị trường đóng...