Manulife Việt Nam ra mắt nền tảng học tập mới phục vụ 60.000 tư vấn viên tài chính

Manulife Việt Nam ra mắt nền tảng học tập mới phục vụ 60.000 tư vấn viên tài chính

Tin tổng hợp 12/07/2022, 11:26

Ứng dụng ManuAcademy hiện đã sẵn sàng để phục vụ 60.000 tư vấn viên tài chính của Manulife tại Việt Nam.