Công ty chứng khoán biến động nhân sự cấp cao trước mùa đại hội cổ đông

Công ty chứng khoán biến động nhân sự cấp cao trước mùa đại hội cổ đông

Doanh nghiệp 15/03/2023, 08:12

Các vị trí cấp cao tại nhiều công ty chứng khoán như Chứng khoán VIX, Chứng khoán ACB, Chứng khoán Trí Việt,...ghi nhận loạt biến động trước thềm đại hội cổ đông thường niên 2023.