Việt Nam bất ngờ nhập siêu hơn 1 tỷ USD nửa đầu tháng 11

Việt Nam bất ngờ nhập siêu hơn 1 tỷ USD nửa đầu tháng 11

Tin nóng 22/11/2022, 07:01

Đảo chiều từ xuất siêu trong nửa cuối tháng 10, Việt Nam bất ngờ nhập siêu hơn 1 tỷ USD nửa đầu tháng 11.