Vinaconex chi 133 tỷ đồng thành lập Vinaconex Quảng Ninh

Vinaconex chi 133 tỷ đồng thành lập Vinaconex Quảng Ninh

Bất động sản 31/05/2022, 07:15

Vinaconex sẽ góp vốn bằng tiền mặt giá trị hơn 133 tỷ đồng (chiếm 35% vốn Vinaconex Quảng Ninh). Vốn điều lệ của Vinaconex Quảng Ninh là 380,55 tỷ đồng....