Mcredit tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng

Mcredit tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 25/07/2022, 11:45

Ngân hàng nhà nước (NHNN) chấp thuận Mcredit tăng vốn điều lệ từ mức 1.300 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng.