Xây dựng nền tài chính thúc đẩy tăng trưởng, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế

Xây dựng nền tài chính thúc đẩy tăng trưởng, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế

Tài chính - Ngân hàng 28/03/2023, 16:57

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Bộ Tài chính xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy...