Lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng: Vui ít - buồn nhiều!

Lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng: Vui ít - buồn nhiều!

Doanh nghiệp 16/02/2023, 06:36

Năm 2022, lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp xây dựng như Hòa Bình, Coteccons, Fecon,... khép lại với trạng thái vui ít - buồn nhiều.