Hà Nội - Những buổi sáng hoa

Hà Nội - Những buổi sáng hoa

Multimedia 15/03/2023, 15:21

Thức dậy vào buổi sáng, Hà Nội khác với đêm rực rỡ đèn, khác với những dòng xe cộ xuống phố. Khi đó hàng quán nhiều nơi chưa mở, mù sương còn lưu luyến, nằm trên những hàng cây. Rất nhiều lần chỉ là ghé qua, ở lại vài ngày hay đôi khi chỉ ở một đêm, rồi v