Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiêm của VPBank ở mức Ba3

Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiêm của VPBank ở mức Ba3

Tài chính - Ngân hàng 17/04/2023, 20:52

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) vừa công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng...