Topic : xứ Huế

Làng hương Thủy Xuân - Lưu giữ nét truyền thống xứ Huế

Làng hương Thủy Xuân - Lưu giữ nét truyền thống xứ Huế

Multimedia 14/08/2022, 20:43

Nằm trên trục đường Huyền Trân Công Chúa, cách thành phố Huế khoảng 7km về hướng Tây Nam là làng hương lớn nhất xứ Huế - làng hương Thủy Xuân...