Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm

Tài chính - Ngân hàng 27/02/2023, 17:33

Hiện Ngân hàng TMCP Kiên Long đang tiến hành các thủ tục thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm của ông Trần Trung Lập và bà Trần Thị Lệ để thu hồi nợ...