Topic : Xuân Thiện

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Cổ phần Xuân Thiện 140 triệu đồng

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Cổ phần Xuân Thiện 140 triệu đồng

Doanh nghiệp 06/05/2023, 08:06

Vừa qua, UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xuân Thiện...