Amazon công bố xu hướng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong xuất khẩu online của đối tác bán hàng Việt Nam

Amazon công bố xu hướng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong xuất khẩu online của đối tác bán hàng Việt Nam

Doanh nghiệp 05/05/2023, 16:19

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), Amazon Global Selling Việt Nam công bố các xu hướng mới nhất về xây dựng- bảo hộ thương hiệu và bảo vệ quyền sở...