Có gì bất thường tại buổi đấu giá 'bạc tỷ' do Công ty VNA tổ chức?

Công ty VNA - công ty đấu giá hợp danh - bị phản ánh là có hoạt động bất thường trong cuộc đấu giá lô tài sản công hồi tháng 12/2021.

Công ty VNA 'mờ ám' trong đấu giá?

Theo những gì người dân phản ánh với báo Công Lý, Công ty đấu giá hợp danh VNA đã đấu giá vội vàng, ban hành quy chế trái luật, lập biên bản nhưng không chính xác diễn biến cuộc đấu giá, cung cấp thiếu dự thảo hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá trái pháp luật.

Lô tài sản máy móc, thiết bị cũ, nhà xưởng được Công ty VNA đấu giá đó gồm 31 hạng mục tài sản, thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy (Công ty 100% vốn nhà nước).

Cuộc đấu giá tài sản đã được thông báo nhiều lần. Lần đầu ngày 26/11/2021, Công ty VNA đăng thông báo bán đấu giá trên báo giấy đấu thầu lần đầu; lần thứ hai vào ngày 01/12/2021, đăng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản thông báo công khai lần một; đính chính lần một ngày 29/11/2021, thông báo công khai lần thứ hai vào ngày 01/12/2021.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo công khai lần thứ hai, vào lúc 14h ngày 11/12/2022, cuộc đấu giá đã diễn ra tại số 66 đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội - ít hơn 5 ngày so với quy định đối với tài sản bán đấu giá là bất động sản.

Qua hai vòng đấu giá, giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chỉ ở mức 13.766.978.000 đồng, dù tài sản đấu giá bao gồm cả bất động sản và tài sản. Buổi đấu giá lớn của Công ty VNA cũng chỉ có 3 khách hàng, gồm:

  • Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long (Công ty Thăng Long), mã số 01
  • Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phúc Huy (Công ty Phúc Huy), mã số 02
  • Ông Hoàng Trọng Cương, mã số 03.
Hình ảnh tại phiên đấu giá. Ảnh: Báo Công Lý

Hình ảnh tại phiên đấu giá. Ảnh: Báo Công Lý

Chi tiết về buổi đấu giá tại Công ty VNA

Theo lời bạn đọc phản ánh với báo Công Lý:

Vòng 1

Cả 3 khách hàng tham gia trả giá với hai phiếu trả giá bằng giá khởi điểm là 13.766.978.000 đồng, một phiếu thấp hơn giá khởi điểm có giá trị là 13.700.000.000 đồng.

Đấu giá viên đã truất quyền tham gia đấu giá của ông Hoàng Trọng Cương với lý do phiếu trả giá không hợp lệ (giá ghi trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và yêu cầu ông Cương ra khỏi phòng đấu.

Vòng 2

Có 2 khách hàng tham gia trả giá, với 1 phiếu trả bằng giá khởi điểm, 1 phiếu trả giá dưới giá khởi điểm (có giá trị 13.746.978.000 đồng). Đấu giá viên đã truất quyền tham gia đấu giá của Công ty Phúc Huy do phiếu trả giá không hợp lệ (giá ghi trong phiếu trả giá thấp hơn giá khởi điểm) và yêu cầu người đại diện của Công ty Phúc Huy (ông Trịnh Thanh Hà) ra khỏi phòng đấu.

Vì không có ai tham gia trả giá tiếp, đấu giá viên đã kết luận Công ty Thăng Long là người trả giá cao nhất ở vòng 2 đã trúng đấu giá. Giá trúng của công ty bằng giá khởi điểm là 13.766.978.000 đồng.

Theo kết quả trả giá tại vòng 1, Công ty Phúc Huy và Công ty Thăng Long đều đưa ra mức giá ghi trong phiếu trả giá là 13.766.978.000 đồng nhưng Biên bản đấu giá tài sản lại ghi hai mức giá khác nhau (trong Biên bản đấu giá tài sản ghi nhận giá trả của Công ty Phúc Huy là 13.786.978.000 đồng và giá trả của Công ty Thăng Long là 13.766.978.000 đồng). Biên bản còn ghi giá trả cao nhất vòng 1 là 13.766.978.000 đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá, mặc dù đấu giá viên đã truất quyền tham gia đấu giá của 2 khách hàng nhưng Biên bản đấu giá đã không ghi nhận nội dung này. Tiếp theo đó, vòng 2 chỉ còn 2 khách hàng được tham gia đấu giá nhưng biên bản lại ghi nhận có 3 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tiếp vòng này.

Công ty VNA không cung cấp bản dự thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá khu cung cấp hồ sơ đấu giá tài sản, bao gồm quy chế đấu giá cho người tham gia đấu giá thì lại. Điều này vi phạm quy định do họ ban hành, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia đấu giá.

Ảnh: Báo Công Lý

Ảnh: Báo Công Lý

Không chỉ vậy, việc Công ty VNA ban hành quy chế đấu giá tài sản đưa thêm trường hợp được truất quyền tham gia đấu giá của người đấu giá khi họ trả giá thấp hơn giá khởi điểm do người điều hành đã công bố là trái với Luật Đấu giá tài sản. Quy định này đã để lại nhiều hệ quả, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá (Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá).

Theo cuộc trao đổi của phóng viên báo Công Lý với Luật sư Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) thì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016: “Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá”.

Vậy, với tài sản đấu giá là bất động sản, công ty tổ chức đấu giá phải thực hiện niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở công ty mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tiếp theo, tại khoản 3 Điều 57, Luật Đấu giá tài sản 2016 thì : “Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 7 ngày làm việc đối với tài sản là động sản, 15 ngày đối với tài sản là bất động sản trước ngày mở cuộc đấu giá”. Đối với tài sản là bất động sản, Công ty VNA phải thông báo công khai lần thứ hai ít nhất 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá, không phải 10 ngày như họ đã làm.

Phóng viên báo Công Lý đã liên hệ Sở Tư pháp TP Hà Nội, Công ty VNA, đến nay vẫn đang chờ thông tin phản hồi.

Thiên Di

Theo Travelmag

Tin Cùng Chuyên Mục