VnFinance
Thứ hai, 28/08/2023, 20:32 PM

Công ty CP Sông Đà 2 giải trình gì về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ?

Mới đây, Công ty CP Sông Đà 2 có văn bản giải trình số 405/CT-TCKT về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trên báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023 sau khi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (kiểm toán AASC) đưa ra 5 ý kiến ngoại trừ.

Theo đó, phía kiểm toán AASC cho biết, do đơn vị không có đủ thông tin cần thiết để xem xét khả năng thu hồi đối với một số khoản công nợ phải thu của Sông Đà 2 bao gồm: "Chi nhánh Sông Đà 406 - Công ty CP Sông Đà 4 số tiền là 26,69 tỷ", "Chi nhánh Sông Đà 603 - Công ty CP Sông Đà 6 số tiền là 8,93 tỷ đồng", "Chi nhánh Sông Đà 307 - Công ty CP Sông Đà 3 số tiền là 1,64 tỷ đồng", "Ban điều hành dự án thủy điện Xekaman 1 số tiền là 0,87 tỷ đồng", "Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên 25,99 tỷ đồng...

Công ty CP Sông Đà 2 giải trình gì về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ?
Công ty CP Sông Đà 2 giải trình về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ/Ảnh minh họa
 

Đối với các khoản, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công trình thủy điện Xekaman 1 số tiền 25,96 tỷ đồng và Công trình Cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi số tiền là 8,11 tỷ đồng, tổ chức kiểm toán AASC cho rằng đã thực hiện các thủ tục soát xét cần thiết nhưng vẫn không thể đánh giá tổn thất (nếu có) của các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Tổ chức kiểm toán AASC chưa xác định được liệu có cần phải điều chỉnh chỉ tiêu "hàng tồn kho" cũng như các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo hay không.

Về hai ý kiến loại trừ trên Sông Đà 2 đã đưa ra giải trình: Đối với các khoản phải thu, đây là các khoản phải thu liên quan đến việc thi công Công trình Thủy điện Xekaman 1, trong đó Tổng Công ty Sông Đà - Công ty CP là nhà thầu chính, công ty và các đơn vị thành viên (Ban điều hành dự án Thủy điện Xekaman 1 Công ty CP Sông Đà 3, Công ty CP Sông Đà 4, Công ty CP Sông Đà 6... là nhà thầu phụ cho Tổng công ty, nội dung phải thu liên quan đến cấp phối đá dăm, cát nhân tạo, cốt liệu... để các nhà thầu phụ này thi công.

Hiện tại, Tổng Công ty Sông Đà đang hướng dẫn các đơn vị liên quan tổng hợp hồ sơ quyết toán để gửi cho chủ đầu tư xem xét trong quá trình hoàn tất quyết toán dự án. Trong thời gian này, chủ đầu tư sẽ giữ lại các khoản nợ với tổng thầu và nhà thầu thi công cho đến khi quyết toán hoàn thành. Do đó, giữa Tổng Công ty và các đơn vị trên đã thỏa thuận rằng các khoản nợ phải thu sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày các đơn vị thanh toán.

Đối với Công ty CP Sông Đà Tây Nguyên, họ có nợ phải thu từ khối lượng lắp đặt Công trình Thủy điện Hà Tây. Hiện tại, do Công ty CP Sông Đà Tây Nguyên đang gặp khó khăn, họ chưa thể thanh toán các khoản nợ như đã thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, đã có một biên bản làm việc về thanh toán nợ, trong đó Công ty CP Sông Đà Tây Nguyên cam kết sẽ thanh toán trong vòng 60 ngày sau khi phương án tái cấu trúc được phê duyệt.

Đối với dự án "Công trình Đà Nẵng - Quảng Ngãi", đang trong giai đoạn quyết toán và đồng thời đang có đoàn kiểm tra của nhà nước, dẫn đến việc quyết toán trễ tiến độ.

Tổ chức kiểm toán AASC đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản nợ đối với các đơn vị thi công vượt hạn ngạch trong dự án, với số tiền là 17,89 tỷ đồng và 18,44 tỷ đồng. Tổ chức kiểm toán không có đủ thông tin để đánh giá sự phù hợp của các khoản công nợ này.

Về các khoản phải thu ngắn hạn, đối với Công ty TNHH Sae Han Ascon Vina và Công ty Đầu tư phát triển TPT, có tổng giá trị lần lượt là 164,34 triệu đồng và 262,0 triệu đồng. Tổ chức kiểm toán AASC cho biết họ không có đủ bằng chứng kiểm toán để đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ này.

Ngoài ra, các số liệu liên quan đến khoản phải thu, tài sản, nợ phải trả và cơ cấu nguồn vốn của Công ty Sông Đà 2 cũng đã được trình bày. Tuy nhiên, Tổ chức kiểm toán AASC cho biết họ không thể thu thập đầy đủ thông tin và bằng chứng kiểm toán cần thiết để đánh giá tính chính xác và đầy đủ của các số liệu này.

Công ty Sông Đà 2 đã giải thích rằng ý kiến ngoại trừ của Tổ chức kiểm toán AASC liên quan đến công ty con Sông Đà 2 (Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C) do không thể thu thập đủ thông tin và bằng chứng kiểm toán từ các bên liên quan. Để giải quyết vấn đề này, công ty con sẽ tiếp tục làm việc để thu thập thông tin và có biện pháp thu hồi các khoản nợ hiện có.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Sông Đà 2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 57,1 tỷ đồng bằng 64% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 4,8 tỷ đồng đạt 59% so với cùng kỳ; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2,4 tỷ đồng, sau khi giảm trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 116 triệu đồng.

Công ty CP Sông Đà 2 giải trình gì về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ?
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Sông Đà 2 là hơn 453 tỷ đồng/Nguồn: BCTC Hợp nhất giữa niên độ
 

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Sông Đà 2 là hơn 453 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 430 tỷ và 23,2 là tài sản dài hạn. Về tài sản ngắn hạn của Sông Đà 2 chiếm đa số là các khoản phải thu ngắn hạn 252,8 tỷ và hàng tồn kho là 162,5 tỷ, các khoản tiền và các khoản tương đương tiền là 11 tỷ, còn lại tài sản ngắn hạn khác là 4,4 tỷ.

Trong số 23,2 tỷ đồng tài sản dài hạn chiếm 17,5 tỷ đồng là tài sản cố định, số còn lại là tài sản dài hạn khác 3,4 tỷ, đầu tư tài chính dài hạn 600 triệu.

Cơ cấu nguồn vốn của Sông Đà 2 nghiêng về nợ phải trả chiếm 274,8 tỷ, trong đó nợ ngắn hạn là 272 tỷ, nợ dài hạn 1,9 tỷ; trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 178 tỷ chủ yếu là vốn góp của các cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 28/8, cổ phiếu SD2 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giao dịch ở mức 5.200đ/cp, giảm 300đ/cp so với phiên giao dịch ngày 25/8. Hiện cổ phiếu SD2 cũng đang bị đưa vào diện cảnh báo từ tháng 4/2023.

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2) - địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - P. Văn Quán - Q. Hà Đông - TP Hà Nội, tiền thân là Công ty Xây dựng Dân Dụng thuộc Tổng Công ty Sông Đà được thành lập năm 1980. Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện, dân dụng.


Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa: Nợ 93,3 tỷ đồng tiền lương, nợ thuế 15,6 tỷ đồng
Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa: Nợ 93,3 tỷ đồng tiền lương, nợ thuế 15,6 tỷ đồng
25/09/2023 Doanh nghiệp

Dù lợi nhuận tăng trưởng dương trong 6 tháng đầu năm 2023 nhưng Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa vẫn nợ 93,3 tỷ đồng tiền lương của người lao động và nợ thuế...

Nova Consumer Group là gì? Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer kinh doanh gì?
Nova Consumer Group là gì? Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer kinh doanh gì?
25/09/2023 Doanh nghiệp

Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer đứng vị trí 185 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Nova Consumer Group là gì? Công ty CP Tập đoàn Nova Consumer kinh doanh gì?

Tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam dự báo tiếp đà phục hồi
Tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam dự báo tiếp đà phục hồi
24/09/2023 Doanh nghiệp

Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III của Việt Nam sẽ đạt 5,1%, tăng so với mức 4,1% trong quý II.

Công ty Nhựa Bình Minh bị xử phạt và truy thu thuế gần 8,7 tỷ đồng
Công ty Nhựa Bình Minh bị xử phạt và truy thu thuế gần 8,7 tỷ đồng
23/09/2023 Doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định xử phạt và truy thu Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Hose: BMP) với số tiền gần 8,7 tỷ đồng,...

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới
Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới
23/09/2023 Doanh nghiệp

Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng...

Đại gia Đường “bia” hủy kế hoạch bán khách sạn dát vàng 250 triệu USD ở Hà Nội
Đại gia Đường “bia” hủy kế hoạch bán khách sạn dát vàng 250 triệu USD ở Hà Nội
23/09/2023 Doanh nghiệp

Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn gọi là Đường "bia” vừa xác nhận sẽ không bán khách sạn dát vàng...

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
22/09/2023 Tin nóng

Hai Bộ trưởng đều nhất trí đánh giá việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện ngày 10 tháng 09 năm 2023 vừa qua...

VNG: Siêu lợi nhuận trong nước, ôm 'núi tiền' ra nước ngoài rồi thua lỗ
VNG: Siêu lợi nhuận trong nước, ôm "núi tiền" ra nước ngoài rồi thua lỗ
22/09/2023 Doanh nghiệp

Dù đang đi lùi với những khoản lỗ lớn nhưng trước đây, Tập đoàn VNG (mck: VNZ) là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi đạt tới mức siêu lợi nhuận...

Tập đoàn Nam Cường báo lãi giảm mạnh
Tập đoàn Nam Cường báo lãi giảm mạnh
21/09/2023 Doanh nghiệp

Theo công bố, 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận lãi sau thuế gần 194,6 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. 

'Núi nợ' trái phiếu của thành viên trong hệ sinh thái Trungnam Group
"Núi nợ" trái phiếu của thành viên trong hệ sinh thái Trungnam Group
20/09/2023 Doanh nghiệp

Trong nửa đầu năm 2023, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 - thành viên trong hệ sinh thái Trungnam Group thông báo chậm trả lãi 8 lô trái phiếu.

Những rào cản, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
Những rào cản, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
20/09/2023 Doanh nghiệp

Tham luận tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế,...

Bất ổn toàn cầu, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam
Bất ổn toàn cầu, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam
19/09/2023 Doanh nghiệp

Cam kết và giải ngân FDI ổn định phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, đối với các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam bất chấp...

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được 'cởi trói' kiểm soát đặc biệt
Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được 'cởi trói' kiểm soát đặc biệt
19/09/2023 Doanh nghiệp

Ngày 15 09 2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
18/09/2023 Doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn...

Vĩnh Phúc: Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế
Vĩnh Phúc: Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế
16/09/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc công khai danh sách 51 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác với số nợ hơn 281 tỷ đồng...

Tập đoàn Doji báo lãi gần 154 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023
Tập đoàn Doji báo lãi gần 154 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023
15/09/2023 Doanh nghiệp

Tập đoàn Doji ngoài kinh doanh vàng bạc đá quý, còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính - ngân hàng...

DOJI của ông Đỗ Minh Phú đã tất toán hết các lô trái phiếu phát hành “nuôi” mảng bất động sản
DOJI của ông Đỗ Minh Phú đã tất toán hết các lô trái phiếu phát hành “nuôi” mảng bất động sản
15/09/2023 Doanh nghiệp

Theo dữ liệu của HNX tại ngày 14/9/2023, DOJI không còn lô trái phiếu nào đang lưu hành. Như vậy, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của ông Đỗ Minh Phú đã tất toán...

Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt bị phạt hơn 3 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt bị phạt hơn 3 tỷ đồng
15/09/2023 Doanh nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt có địa chỉ ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa...

Vì sao Công ty CP Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt và truy thu 1,7 tỷ đồng?
Vì sao Công ty CP Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt và truy thu 1,7 tỷ đồng?
15/09/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Tổng cục Thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và truy thu tiền chậm nộp thuế của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng do có hành vi vi phạm về thuế.

VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance