VnFinance
Thứ hai, 28/08/2023, 20:32 PM

Công ty CP Sông Đà 2 giải trình gì về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ?

Mới đây, Công ty CP Sông Đà 2 có văn bản giải trình số 405/CT-TCKT về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trên báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2023 sau khi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (kiểm toán AASC) đưa ra 5 ý kiến ngoại trừ.

Theo đó, phía kiểm toán AASC cho biết, do đơn vị không có đủ thông tin cần thiết để xem xét khả năng thu hồi đối với một số khoản công nợ phải thu của Sông Đà 2 bao gồm: "Chi nhánh Sông Đà 406 - Công ty CP Sông Đà 4 số tiền là 26,69 tỷ", "Chi nhánh Sông Đà 603 - Công ty CP Sông Đà 6 số tiền là 8,93 tỷ đồng", "Chi nhánh Sông Đà 307 - Công ty CP Sông Đà 3 số tiền là 1,64 tỷ đồng", "Ban điều hành dự án thủy điện Xekaman 1 số tiền là 0,87 tỷ đồng", "Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên 25,99 tỷ đồng...

Công ty CP Sông Đà 2 giải trình gì về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ?
Công ty CP Sông Đà 2 giải trình về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ/Ảnh minh họa
 

Đối với các khoản, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công trình thủy điện Xekaman 1 số tiền 25,96 tỷ đồng và Công trình Cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi số tiền là 8,11 tỷ đồng, tổ chức kiểm toán AASC cho rằng đã thực hiện các thủ tục soát xét cần thiết nhưng vẫn không thể đánh giá tổn thất (nếu có) của các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Tổ chức kiểm toán AASC chưa xác định được liệu có cần phải điều chỉnh chỉ tiêu "hàng tồn kho" cũng như các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo hay không.

Về hai ý kiến loại trừ trên Sông Đà 2 đã đưa ra giải trình: Đối với các khoản phải thu, đây là các khoản phải thu liên quan đến việc thi công Công trình Thủy điện Xekaman 1, trong đó Tổng Công ty Sông Đà - Công ty CP là nhà thầu chính, công ty và các đơn vị thành viên (Ban điều hành dự án Thủy điện Xekaman 1 Công ty CP Sông Đà 3, Công ty CP Sông Đà 4, Công ty CP Sông Đà 6... là nhà thầu phụ cho Tổng công ty, nội dung phải thu liên quan đến cấp phối đá dăm, cát nhân tạo, cốt liệu... để các nhà thầu phụ này thi công.

Hiện tại, Tổng Công ty Sông Đà đang hướng dẫn các đơn vị liên quan tổng hợp hồ sơ quyết toán để gửi cho chủ đầu tư xem xét trong quá trình hoàn tất quyết toán dự án. Trong thời gian này, chủ đầu tư sẽ giữ lại các khoản nợ với tổng thầu và nhà thầu thi công cho đến khi quyết toán hoàn thành. Do đó, giữa Tổng Công ty và các đơn vị trên đã thỏa thuận rằng các khoản nợ phải thu sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày các đơn vị thanh toán.

Đối với Công ty CP Sông Đà Tây Nguyên, họ có nợ phải thu từ khối lượng lắp đặt Công trình Thủy điện Hà Tây. Hiện tại, do Công ty CP Sông Đà Tây Nguyên đang gặp khó khăn, họ chưa thể thanh toán các khoản nợ như đã thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, đã có một biên bản làm việc về thanh toán nợ, trong đó Công ty CP Sông Đà Tây Nguyên cam kết sẽ thanh toán trong vòng 60 ngày sau khi phương án tái cấu trúc được phê duyệt.

Đối với dự án "Công trình Đà Nẵng - Quảng Ngãi", đang trong giai đoạn quyết toán và đồng thời đang có đoàn kiểm tra của nhà nước, dẫn đến việc quyết toán trễ tiến độ.

Tổ chức kiểm toán AASC đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản nợ đối với các đơn vị thi công vượt hạn ngạch trong dự án, với số tiền là 17,89 tỷ đồng và 18,44 tỷ đồng. Tổ chức kiểm toán không có đủ thông tin để đánh giá sự phù hợp của các khoản công nợ này.

Về các khoản phải thu ngắn hạn, đối với Công ty TNHH Sae Han Ascon Vina và Công ty Đầu tư phát triển TPT, có tổng giá trị lần lượt là 164,34 triệu đồng và 262,0 triệu đồng. Tổ chức kiểm toán AASC cho biết họ không có đủ bằng chứng kiểm toán để đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ này.

Ngoài ra, các số liệu liên quan đến khoản phải thu, tài sản, nợ phải trả và cơ cấu nguồn vốn của Công ty Sông Đà 2 cũng đã được trình bày. Tuy nhiên, Tổ chức kiểm toán AASC cho biết họ không thể thu thập đầy đủ thông tin và bằng chứng kiểm toán cần thiết để đánh giá tính chính xác và đầy đủ của các số liệu này.

Công ty Sông Đà 2 đã giải thích rằng ý kiến ngoại trừ của Tổ chức kiểm toán AASC liên quan đến công ty con Sông Đà 2 (Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C) do không thể thu thập đủ thông tin và bằng chứng kiểm toán từ các bên liên quan. Để giải quyết vấn đề này, công ty con sẽ tiếp tục làm việc để thu thập thông tin và có biện pháp thu hồi các khoản nợ hiện có.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Sông Đà 2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 57,1 tỷ đồng bằng 64% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 4,8 tỷ đồng đạt 59% so với cùng kỳ; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2,4 tỷ đồng, sau khi giảm trừ các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 116 triệu đồng.

Công ty CP Sông Đà 2 giải trình gì về việc bị Kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ?
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Sông Đà 2 là hơn 453 tỷ đồng/Nguồn: BCTC Hợp nhất giữa niên độ
 

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Sông Đà 2 là hơn 453 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 430 tỷ và 23,2 là tài sản dài hạn. Về tài sản ngắn hạn của Sông Đà 2 chiếm đa số là các khoản phải thu ngắn hạn 252,8 tỷ và hàng tồn kho là 162,5 tỷ, các khoản tiền và các khoản tương đương tiền là 11 tỷ, còn lại tài sản ngắn hạn khác là 4,4 tỷ.

Trong số 23,2 tỷ đồng tài sản dài hạn chiếm 17,5 tỷ đồng là tài sản cố định, số còn lại là tài sản dài hạn khác 3,4 tỷ, đầu tư tài chính dài hạn 600 triệu.

Cơ cấu nguồn vốn của Sông Đà 2 nghiêng về nợ phải trả chiếm 274,8 tỷ, trong đó nợ ngắn hạn là 272 tỷ, nợ dài hạn 1,9 tỷ; trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 178 tỷ chủ yếu là vốn góp của các cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 28/8, cổ phiếu SD2 của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 giao dịch ở mức 5.200đ/cp, giảm 300đ/cp so với phiên giao dịch ngày 25/8. Hiện cổ phiếu SD2 cũng đang bị đưa vào diện cảnh báo từ tháng 4/2023.

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2) - địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - P. Văn Quán - Q. Hà Đông - TP Hà Nội, tiền thân là Công ty Xây dựng Dân Dụng thuộc Tổng Công ty Sông Đà được thành lập năm 1980. Năm 2006, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình thủy điện, nhiệt điện, dân dụng.


Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
19/07/2024 Doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, Chi cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế...

Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
19/07/2024 Doanh nghiệp

FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II 2024 đạt 2.664 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước lên 1.874 tỷ đồng.

Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

Tính riêng quý II 2024, Vinhomes ghi nhận lãi sau thuế hơn 10.600 tỷ đồng - gấp gần 11,8 lần quý đầu năm và cao gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (HoSE: Mã chứng khoán VDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024 với tổng doanh thu đạt 307,7 tỷ đồng, tăng gần 64% so với...

Việt Nam ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ
19/07/2024 Doanh nghiệp

Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,...

Bamboo Airways sạch nợ tiền thuê máy bay, dự kiến cắt lỗ năm 2024 về mức 1.387 tỷ đồng
Bamboo Airways sạch nợ tiền thuê máy bay, dự kiến cắt lỗ năm 2024 về mức 1.387 tỷ đồng
18/07/2024 Doanh nghiệp

Bamboo Airways dự kiến tổng doanh thu năm 2024 đạt khoảng 4.857 tỷ đồng và lỗ giảm về mức 1.387 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng không còn nợ tiền thuê máy bay.

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh
18/07/2024 Doanh nghiệp

Cục Thuế TP Cần Thơ ra thông báo số 2920 TBXC-CTCTH ngày 19 6 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ.

Điều gì giúp Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục vượt 71% mục tiêu lợi nhuận 2024?
Điều gì giúp Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục vượt 71% mục tiêu lợi nhuận 2024?
18/07/2024 Doanh nghiệp

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã chứng khoán HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024, ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 741 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ tới 713 tỷ). Nhờ kết quả trên, HBC đã vượt 71% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2024.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi hơn 684 tỷ đồng trong quý II/2024
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi hơn 684 tỷ đồng trong quý II/2024
18/07/2024 Doanh nghiệp

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với kết quả khả quan khi báo lãi hơn 684 tỷ đồng.

Phân lân Ninh Bình lãi lớn hai quý đầu năm 2024
Phân lân Ninh Bình lãi lớn hai quý đầu năm 2024
17/07/2024 Doanh nghiệp

Nhờ doanh thu bán hàng và lãi tiền gửi tăng mạnh, Phân lân Ninh Bình báo lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước...

Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ
Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ
17/07/2024 Thị Trường

Theo số liệu thống kê của cơ quan thuế, số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đã tăng trưởng mạnh mẽ...

Ông Nguyễn Việt Cường được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc SJ Group
Ông Nguyễn Việt Cường được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc SJ Group
17/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần SJ Group (SJ Group) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 15/7/2024, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần...

NovaGroup muốn bán 2 triệu cổ phiếu Novaland
NovaGroup muốn bán 2 triệu cổ phiếu Novaland
16/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần NovaGroup, tổ chức có liên quan tới ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland tiếp tục đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu NVL.

Hodeco dự kiến phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức
Hodeco dự kiến phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức
15/07/2024 Doanh nghiệp

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã chứng khoán: HDC) mới thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Long Hậu (LHG) sắp trả cổ tức tỷ lệ 19% năm thứ 5 liên tiếp
Long Hậu (LHG) sắp trả cổ tức tỷ lệ 19% năm thứ 5 liên tiếp
15/07/2024 Doanh nghiệp

Long Hậu vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.900 đồng...

Tỷ phú giàu thứ hai châu Á muốn xây cảng biển tại Đà Nẵng
Tỷ phú giàu thứ hai châu Á muốn xây cảng biển tại Đà Nẵng
15/07/2024 Doanh nghiệp

Theo Bloomberg, tỷ phú giàu thứ hai châu Á Gautam Adani đang có kế hoạch xây cảng biển tại Việt Nam.

Bà Đặng Huỳnh Ức My vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS là ai?
Bà Đặng Huỳnh Ức My vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS là ai?
15/07/2024 Doanh nghiệp

Đặng Huỳnh Ức My, con gái ông Đặng Văn Thành vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS thay cho mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc vừa hết nhiệm kỳ.

Doanh nghiệp dệt may kỳ vọng tăng trưởng mạnh về cuối năm
Doanh nghiệp dệt may kỳ vọng tăng trưởng mạnh về cuối năm
15/07/2024 Doanh nghiệp

Theo nhiều doanh nghiệp dệt may, đơn hàng của họ đã bắt đầu ổn định, thậm chí có đơn hàng đến hết cuối năm 2024.

Dragon Capital bán ra 1 triệu cp DXG sau khi ông Lương Trí Thìn rời 'ghế' Chủ tịch HĐQT
Dragon Capital bán ra 1 triệu cp DXG sau khi ông Lương Trí Thìn rời 'ghế' Chủ tịch HĐQT
14/07/2024 Doanh nghiệp

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo đã bán ra 1 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 8 7. Trong đó, Norges Bank bán 200 nghìn cổ phiếu và Wareham Group Limited bán ra 800 nghìn đơn vị.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance