VnFinance
Thứ năm, 16/11/2023, 16:28 PM

Hai ngân hàng lớn chuẩn bị trả cổ tức

Ngân hàng vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu.

vay-von-1607475895

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là ngày 29/11/2023. Tỷ lệ phát hành là 12,69%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 12,69 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 642 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ năm 2021. Thời gian phân bổ cổ phiếu dự kiến trong tháng 12/2023.

Hiện vốn điều lệ của BIDV ở mức 50.585 tỷ đồng. Sau khi phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên 57.004 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/10, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của BIDV.

Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, BIDV cũng có kế hoạch tiếp tục thực hiện phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng hơn 455 triệu cổ phiếu theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua để tăng vốn điều lệ thêm 4.552 tỷ đồng.

Một ngân hàng lớn khác là Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank – CTG) cũng chuẩn bị trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hội đồng quản trị VietinBank đã phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới). Thời gian phát hành dự kiến là trong quý IV/2023.

Ngày 13/11/2023, VietinBank cho biết đã nhận được Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ngân hàng.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng.


VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance