Chấm dứt 7 phiên mua ròng trên sàn HOSE, khối ngoại “xả” mạnh mã NVL

Chấm dứt 7 phiên mua ròng trên sàn HOSE, khối ngoại “xả” mạnh mã NVL

Chứng khoán 31/07/2022, 06:51

Hôm qua (ngày 29/7), khối ngoại quay trở lại bán ròng, chấm dứt 7 phiên mua ròng liên tiếp trên sàn HOSE với mã cổ phiếu “xả” mạnh nhất là NVL...