Quảng Nam: Khách hàng “tố” Công ty Cổ phần đầu tư An Dương Homes huy động vốn trái phép

Quảng Nam: Khách hàng “tố” Công ty Cổ phần đầu tư An Dương Homes huy động vốn trái phép

Bất động sản 23/05/2023, 16:13

Sau khi đã chuyển hàng tỷ đồng để “mua” đất tại dự án bất động sản do Công ty Cổ phần đầu tư An Dương Homes (An Dương Homes) làm chủ đầu tư, khách hàng...