Topic : BacA Bank

Tin ngân hàng ngày 15/12: Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở từ năm 2023

Tin ngân hàng ngày 15/12: Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở từ năm 2023

Tài chính - Ngân hàng 15/12/2022, 12:06

Ngân hàng thương mại tăng giảm lãi suất phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; Lượng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh đạt 6,8 tỷ USD; BacABank ưu đãi dịch vụ chi lương...