Bộ Tài chính nhận được 350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng

Bộ Tài chính nhận được 350 đơn tố cáo liên quan bán bảo hiểm qua ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 08/05/2023, 14:11

Tính đến ngày 25/4/2023, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 192 kiến nghị, phản ánh qua điện thoại; 299 kiến nghị, phản ánh qua email. Qua đó, đã phân loại xử lý...