Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý gần 56.000 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý gần 56.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp 01/01/2023, 09:30

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), kết quả kiểm toán đến 15/12/2022 đối với 293 báo cáo kiểm toán...