Gỡ khó bất động sản: Cần góc nhìn công bằng hơn với ngân hàng

Gỡ khó bất động sản: Cần góc nhìn công bằng hơn với ngân hàng

Bất động sản 12/02/2023, 08:19

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng cần phải công bằng với ngành ngân hàng không thể vừa muốn gửi tiền lãi suất cao mà lại được đi vay với lãi suất thấp.