“8% doanh nghiệp bất động sản niêm yết mất khả năng trả nợ lãi vay”

“8% doanh nghiệp bất động sản niêm yết mất khả năng trả nợ lãi vay”

Thị Trường 23/04/2023, 17:27

Đó là một trong những con số khảo sát trong ấn phẩm Đánh giá kinh tế Việt Nam 2022: Ổn định và phát triển thị trường bất động sản do nhóm tác giả...